Områdesövergripande rådet och mera Strindberg

Den 29 mars samlades områdesövergripande rådet (OR) till möte. Denna gång diskuterade vi prioriterade åtgärder för SU:s klimatfärdplan, något som vi kommer att behöva göra också på fakultets- och institutionsnivå. Att olika miljöfrågor tar allt större plats i vår vardag är otvetydigt, och vi är många som funderar mycket över hur vi t.ex. kommer att resa när det åter står oss fritt att göra så. OR fick också en presentation av det WHO-projekt om studenters psykiska hälsa (som SU deltagit i) av univ.lektor Anne H. Berman från Uppsala universitet.

Detta möte följdes upp av ett OR-internat den 8–9 april. Det blev ytterligare ett onlineinternat med en förhoppning om att kunna samlas till ett fysiskt möte i höst. Även om våra digitala träffar måste vara lite kortare än de internat vi normalt har, är det viktigt att vi har tid att diskutera viktiga frågor grundligt och att ta oss tid att tänka. Det kan tyckas självklart men vardagens alla verksamhetsfrågor tenderar inte sällan att ta överhand, och allt ska ske snabbt.

Ekonomi i balans är en ständigt återkommande punkt på OR:s dagordning och där är det just regelbundna uppföljningar som är så viktiga för att vi ska kunna fånga upp eventuellt negativa förändringar tidigt. Lokalkostnader är en annan viktig fråga, både frågan om de ökande kostnaderna och den ännu svårbesvarade frågan om hur lokalbehoven kommer att se ut när pandemin klingar ut och vi åter kan samlas på campus. Vi ägnade (därför) också rundlig tid till att diskutera AV-utrustning för möten och hybridundervisning, hur vi ska tänka framåt och vilka satsningar som vi kan – och i vissa fall även måste – göra. Personligen hoppas jag att vi ska kunna starta några piloter i någorlunda närtid för att få bättre kunskap både om funktion och behov. Att utrusta några lokaler på olika håll på campus verkar i så fall klokt för att vi ska kunna testa i olika miljöer. Den här frågan kommer nog att leva med oss under kommande år, och vi kan vara säkra på att det är något som diskuteras på alla landets lärosäten (liksom internationellt).

Också verksamheten inom Civis diskuterades utförligt vid internatet. Otroligt mycket har redan gjorts och mycket är planerat. Vi behöver åter sprida information om Civis brett i organisationen. Att bygga på redan etablerade kontakter är viktigt, liksom på den verksamhet som redan bedrivs. Många är involverade i det arbete som görs nu, och den som är intresserad kan gärna vända sig direkt till Fredrik Oldsjö, kanslichef med ansvar för samordningen av arbetet med Civis vid SU. OR-internatet avslutades denna gång med att studentkåren (SUS) presenterade sin verksamhet. Det har hänt mycket i kårens organisation och verksamhet under året som gått, och det är alltid lika roligt att se hur aktiva våra studenter är. Ett stort tack till er!

När jag gick lärarhögskolan i Malmö 1983–84 och sedan verkade som högstadielärare under några år arbetade jag sommartid som Skåneguide. Framför allt ledde jag stadsvandringar i Malmö och Lund. Denna tid sammanföll med ett brinnande intresse för August Strindbergs författarskap och min lycka var fullständig när jag under en tid fick leda stadsvandringar genom Lund i Strindbergs fotspår. Vandringen avslutades vid Stadsteatern för att övergå till ett teaterbesök med en Strindbergsuppsättning. De första delarna av Nationalupplagan hade då redan kommit ut. Att drygt 35 år senare vara dekan för den fakultet från vilken arbetet med nationalupplagan har letts är ett sammanträffande som nästan är för bra för att vara sant. En rad kunniga forskare från Stockholms universitet har varit djupt engagerade i det arbete som har letts av vår tidigare prorektor och rektor, prof. em. Gunnel Engwall (som gästbloggade här den 7 april), ett arbete som nu har avslutats och tillgängliggjorts via Litteraturbanken.se. En eloge till alla dem som vigt sin tid åt detta stora projekt! Resultatet är något vi kan vara mycket stolta över på Stockholms universitet. Också rektor har bloggat om detta.

// Elisabeth Wåghäll Nivre

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s