Medel från Vetenskapsrådet

Forskare vid den humanistiska fakulteten har också i år varit framgångsrika i Vetenskapsrådets utlysningar av projektbidrag. Här följer en sammanfattning av beviljade bidrag till vår fakultet. Den visar med all tydlighet på både bredd och djup bland våra forskare.
Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom Humaniora och samhällsvetenskap 2019. Vid humanistisk fakultet har 9 forskare beviljats medel:
 • Maria Bäckman, ERG: ”En etnografisk undersökning av rehabilitering, social materialitet och funktionsnormer”, 2 758 000 kr.
 • Niklas Foxeus, ERG: ”Buddhistiska heresier: staten, ortodoxi och dissidentmunkar i Burma/Myanmar”, 3 540 000 kr.
 • Dirk Gindt, IKE: ”Cirkumpolära performancekulturer: Transnationella och interkulturella perspektiv på urfolkens samtida scenkonst i Sverige, Kanada och Grönland”, 5 044 650 kr.
 • Andrea Kollnitz, IKE: ”Surrealismen i Sverige 1930-2000: Mellan närvaro och frånvaro, 5 924 231 kr.
 • Henrik Lagerlund, Filosofiska institutionen: ”Den mekanistiska filosofin mellan 1300 och 1700”, 4 344 750 kr.
 • Kerstin Lidén, Arkeologi: ”Att hantera klimatväxlingar: Tre stora klimathändelsers inverkan på förhistoriska kustsamhällen och deras huvudsakliga föda”, 4 498 781 kr.
 • Jonas Monié Nordin, Arkeologi: “Shared Spaces – Separated Past? A historical Archaeology of the Sámi Middle Ages and Early Modern Period in Central and Middle Sweden”, 3 000 000 kr.
 • Nicolas Olsson Yaouzis, Filosofiska institutionen: ”Om inget spelar roll: Nihilismen och dess implikationer”, 4 356 618 kr.
 • Marcin Wlodarczak, Lingvistik: ”Prosodiska funktioner hos röstkvalitetsdynamik”, 3 990 000 kr.
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Utbildningsvetenskap 2019. Vid humanistisk fakultet har en forskare beviljats medel:
 • Johan Sandahl, HSD: ”Vem kan man lita på? Samhällskunskapsundervisning om tillit för ett aktivt och kritiskt medborgarskap”, 4 484 414 kr.
Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag för Forskning om migration och integration 2019. Vid humanistisk fakultet har en forskare beviljats medel:
 • Ingela Holmström, Institutionen för lingvistik: ”Döva nyanländas flerspråkliga situation i Sverige”, 5 922 786 kr.
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka forskare som beviljas bidrag inom Naturvetenskap & teknik 2019. Vid humanistisk fakultet har en forskare beviljats medel:
 • Robert Östling, Institutionen för lingvistik: ”Strukturerad flerspråkighet för språkteknologi”, 4 000 000 kr.

Sammanfattning: Inom Humfak var det var sammanlagt 68 ansökningar, varav 11 (hela 16,2 %!) beviljades (2 inom utbildningsvetenskap + 9 vanliga projekt). Dessutom hamnade ett HS-projekt (Robert Östling, Lingvistik/språkteknologi) inom NT:s bidragsbeslut, men det syns som HS-projekt i Prismas statistik.

Många varma gratulationer till dem som varit involverade i ansökningsprocessen och till alla dem som får del av dessa medel!

// Elisabeth Wåghäll Nivre

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s