CEUL blickar in i universitetets framtid

CEULs styrelse hade sin upptakt i veckan som gått med ett heldagssammanträde i DSV:s fina och futuristiska lokaler i Kista. Lokalerna var helt ändamålsenliga för att hysa temat för den workshop som arrangerades före det ordinarie styrelsesammanträdet. Till workshopen fick vi besök av Professor Sian Bayne och Dr. Michael Gallangher från Centre for Research in Digital Education vid Edinburgh University. De berättade om vad de hade kommit fram till rörande undervisningens utveckling under det närmaste årtiondet och dess utmaningar, inom ramen för ett ambitiöst treårigt projekt som har bedrivits vid universitetet, The near future teaching.
Vi fick lära oss att vid universitetet i Edinburgh erbjuds inte mindre än 50 MOOC:s som når ca 2 miljoner inlärare och att de har runt 40.000 studenter som läser On-line kurser.

En genomgående och återkommande fråga kretsade kring ”Rethinking the Practice of Teaching” dvs förändringen av lärarrollen som en följd av utvecklingen genom den digitala tekniken, medvetenheten om hållbar utveckling och alla osäkerheter som råder kring universitetets status i framtiden. Inte minst hur universiteten kommer att finansieras med allt vad det innebär av styrning var en av farhågorna. Än så länge är det ju staten som står för den högre utbildningen i Sverige. Men så är det inte längre i många länder och i Sverige kan vi ju se hur starka privata aktörer tar sig an ungdomsutbildningen. Ska den framtida universitetsläraren bli en entreprenör som säljer sina kurser på nätet?

Vi som deltog fick sedan möjlighet att närmare studera fyra scenarier som utkristalliserats inom projektet som möjliga i den närmaste framtiden. Vår övning gick ut på att tänka igenom hur SU skulle bemöta dessa drastiska förändringar som vi sannolikt står inför. Det uppfattades stundom som ganska skräckinjagande, men vi fokuserade på just vikten av att hålla kvar vid de kärnvärden som SU kollegialt har arbetat fram under det gångna året. Värden som (universell) kunskap (på vetenskaplig grund), upplysning, sanningssökande, kritiskt tänkande blir desto viktigare när omvärlden är skakig och förtroendet för universiteten bedarrar, inte minst genom de sociala medier som vi samtidigt måste se till att använda oss av i en digitaliserad undervisning.
Det kändes i sammanhanget desto mer betryggande att årets upptakt ägnades åt Autonomi och akademisk frihet – i Sverige och i världen, där just kärnvärden och starka samarbeten (både internationella som Magna Charta -nu under revidering- eller CIVIS liksom lokala såsom Stockholm Trio) utgör grunden för att kunna överleva i framtiden. Hoten från omvärlden är omfattande, förändringarna sker i ilfart och värderingarna skiftar snabbt. Att dessa kärnvärden har utvecklats kollegialt inom SU ger dem en enorm styrka. Men vi måste också alla leva upp till dessa och se till att sprida dem genom vår undervisning, forskning och samverkan och göra det med en stark integritet.
Det är helt enkelt en ren överlevnadsstrategi för universiteten!

Ken Benson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s